DRCP symposium

DRCP symposium

Op 6 maart 2023 zal het 3de DRCP symposium gehouden worden in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen-Zeist. Het programma bevat o.a.: uitkomsten van het integraal zorgakkoord, plenaire- & (parallel)sessies voor zowel zorgprofessionals als patiënten en tevens wordt het IKNL-rapport over zeldzame kankers uitgereikt.

DTCG Symposium

DTCG Symposium

Op 17 maart 2023 zal het 3e DTCG symposium plaatsvinden in Nijmegen. Voor meer informatie, zie https://dutchthyroid.nl/.

Week van de Zeldzame Kankers

Week van de Zeldzame Kankers

Van 6 maart t/m 12 maart zal de Week van de Zeldzame Kankers plaatsvinden. In deze week vraagt het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK) extra aandacht voor patiënten met zeldzame kanker.