Het DRCP is een expertplatform met als gezamenlijk doel de kwaliteit van zorg voor mensen met een zeldzame vorm van kanker in nationaal verband te verbeteren. Binnen het DRCP zijn er vier werkgroepen gevormd die zich richten op een aantal belangrijke thema’s die bijdragen aan de doelstelling van het DRCP. Lees meer over de werkgroepen Wetenschap, Organisatie van zorg, Geneesmiddelen en Communicatie, nascholing en symposia.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen of wilt u graag aansluiten bij één van de werkgroepen? Neem dan contact met ons op.