PZK: Oproep aan onderzoekers

PZK: Oproep aan onderzoekers

In 2022 is een onderzoek agenda opgesteld voor zeldzame kankers door Patiëntenplatform Zeldzame Kankers (PZK). Graag werken we die dit jaar verder uit tot enkele subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.

Call 2023 Hanarth Fonds

Call 2023 Hanarth Fonds

Het Hanarth Fonds stelt financiering beschikbaar voor onderzoek en scholing op het gebied van kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de oncologie, met speciale aandacht voor zeldzame solide tumoren bij volwassenen. In de toekomst overweegt het Hanarth Fonds ook om netwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de oncologie te bevorderen door financiële steun te verlenen aan een consortium van clinici en wetenschappers op het gebied van machine learning.

3de DRCP symposium

3de DRCP symposium

Trots kondigen wij het 3de DRCP Symposium aan dat fysiek gaat plaatsvinden in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen-Zeist. Vorig jaar namen wij u mee met inspirerende pitches en sprekers over multidisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor patiënten met zeldzame kanker.