ATTRACT call

Gepubliceerd op: 10-01-2023

Internationale samenwerking voor betere behandeling zeldzame kanker

5 Europese kankerorganisaties slaan de handen ineen om mensen met een zeldzame vorm van kanker meer behandelperspectief te bieden. Samen met partners uit Spanje, Frankrijk en België daagt KWF wetenschappers uit om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame vormen van kanker te versnellen. Hiervoor stellen de fondsen gezamenlijk zo'n 12 miljoen euro beschikbaar voor de Accelerate Together Rare Cancer Treatment (ATTRACT) call.

Grensoverstijgend onderzoek

Meer onderzoek naar zeldzame kanker is dringend nodig, maar vaak niet haalbaar vanwege het beperkt aantal patiënten. Voor grote studies met voldoende bewijskracht zijn veel deelnemers nodig. Juist bij zeldzame kanker is dat moeilijk te realiseren in Nederland.

Internationale samenwerking is noodzakelijk om grootschalig, goed onderbouwd onderzoek op te kunnen zetten. KWF heeft daarom meerdere Europese fondsen bereid gevonden tot een gezamenlijke 'call for proposals', een oproep aan wetenschappers om veelbelovende onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het doel van deze ATTRACT-call is het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe, effectieve medicijnen voor mensen met zeldzame kanker.

De focus ligt op multinationale, multicenter klinische studies. Dat zijn onderzoeken waar patiënten uit meerdere landen en meerdere ziekenhuizen aan mee kunnen doen. Op die manier zijn voldoende gegevens te verzamelen en betrouwbare conclusies te trekken.

FC AECC (Spanje), Antikankerfonds (België), Kom op tegen Kanker (België), Fondation ARC (Frankrijk) en KWF stellen samen 12 miljoen euro beschikbaar. Om dat bedrag met maximale impact te besteden, beoordeelt een onafhankelijke commissie van experts en patiënten de ingediende voorstellen zorgvuldig op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie.

Vanaf 22 november kunnen onderzoekers een projectvoorstel indienen. Meer informatie is te vinden op www.attract-call.com.