Probleemstelling zeldzame kankers

Bekendheid en awareness rondom zeldzame kankers moet vergroot worden onder de brede doelgroep. Kennis over zeldzame kankers moet transparant gedeeld worden met de doelgroep en deze kennis en informatie moet up-to-date blijven.

Beschrijving doel

Inzichten vanuit de DRCP worden op transparante wijze gedeeld met relevante stakeholders door het organiseren van een jaarlijks symposium en door het opzetten en bijhouden van een website. Daarbij wordt de communicatie specifiek afgestemd op de verschillende doelgroepen om bekendheid te geven aan de doelstellingen en activiteiten van de DRCP. Tevens worden er nascholingen georganiseerd voor patiënten en zorgverleners.

Activiteiten werkgroep

 • Organiseren jaarlijks DRCP symposium
 • Ontwikkelen en onderhouden van de DRCP-website
 • Opstellen van een communicatiestrategie (waarbij de communicatie specifiek is afgestemd op de verschillende doelgroepen om bekendheid te geven aan de doelstellingen en activiteiten van de DRCP)
 • Opstellen social media en contentkalender
 • Opstellen nieuwsbrieven
 • Stakeholder analyse maken: infographic opstellen over hoe de DRCP functioneert ten opzichte van andere nationale en internationale organisaties.  
 • Nascholingen voor patiënten (via NFK) en zorgverleners (o.a. via Medtalks)

Werkwijze werkgroep

De werkgroep Communicatie, nascholing en symposia komt maandelijks bijeen om zich in te zetten voor de organisatie van het symposium, het up-to-date houden van de website en het aanbieden van nascholingen voor zorgprofessionals.

 

Samenstelling werkgroep

 • Eline de Heus, PhD kandidaat, IKNL (voorzitter werkgroep)
 • Ellen Kapiteijn, internist-oncoloog, LUMC
 • Florit Marcuse, longarts in opleiding, MaastrichtUMC+
 • Manon van Splunter, belangenbehartiger zeldzame kankers, NFK
 • Catarina Simões Padilla, PhD kandidaat, NKI
 • Mardie Vermunt, communicatieadviseur IKNL