Call 2023 Hanarth Fonds

Gepubliceerd op: 22-12-2022

Het Hanarth Fonds stelt financiering beschikbaar voor onderzoek en scholing op het gebied van kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de oncologie, met speciale aandacht voor zeldzame solide tumoren bij volwassenen. In de toekomst overweegt het Hanarth Fonds ook om netwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de oncologie te bevorderen door financiële steun te verlenen aan een consortium van clinici en wetenschappers op het gebied van machine learning.

Beoogde aanvragers

Clinici of wetenschappers met een achtergrond of grote interesse op het gebied van machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen en een partner(s) met een achtergrond in machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen. Vrouwelijke onderzoekers worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Twee vormen van financiering

1. Onderzoeksproject
Financiering voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. Dit inzicht heeft de potentie bij patiënten met bijzonder zeldzame vormen van kanker de uitkomsten te verbeteren door middel van betere vroegtijdige opsporing en de ontwikkeling of verbetering van therapeutische strategieën, bijvoorbeeld door middel van gepersonaliseerde dynamische voorspellende modellen. Toepassingen op het gebied van machine learning hierbij zijn bijvoorbeeld, naast vele andere: kunstmatige neurale netwerken, beslissingsboomalgoritmen, support vector machines, probabilistische netwerken of regel gebaseerde systemen. De te gebruiken gegevensverzamelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit moleculaire gegevens en niet-medische gegevens, beeldvormingsgegevens, formulieren met patiëntgegevens uit het medisch dossier of gegevens uit een register.

(Budget: max. EUR 500.000 voor 2-4 jaar. Indien dit budget wordt overschreden, dan dient een gemotiveerde toelichting van deze overschrijding te worden toegevoegd.)

2. Hanarth Fonds Fellowship
Financiering voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent van de toepassing van machine learning bij onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen. Het opleidingstraject kan bijvoorbeeld bestaan uit cursussen over dit onderwerp, bijscholing op het gebied van gevorderde statistische onderwerpen, of een stage bij een instituut dat bekendstaat om het onderzoek dat er gedaan wordt op het gebied van machine learning

(Budget: max. EUR 250.000 voor maximaal 2 jaar).

Voor meer informatie, zie Stichting Hanarth Fonds - Aanvragen financiering.